Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Bierwinkel Alkmaar
Ridderstraat 14a
1811EX Alkmaar

bierwinkelalkmaar@gmail.com

KvK: 37141413

BTW nummer: NL-185318009B01

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Bierwinkel Alkmaar aan consumenten.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn bevestigd door Bierwinkel Alkmaar.

Aanbod

Bierwinkel Alkmaar probeert met zorg het aanbod op de website up-to-date te houden.
Desondanks kan het voorkomen dat een product niet (meer) op voorraad is.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u een ander aanbod te doen, of de koop te ontbinden.

De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten.

Prijzen

Alle prijzen die op de website vermeld zijn, zijn in Euro`s inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

De overeenkomst

Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen.
Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn.

Leeftijdsgrens

Bestellingen zijn alleen toegestaan aan diegene die 18 jaar of ouder zijn.
Mocht blijken tijdens levering dat de bestelling wordt geplaatst of afgeleverd aan iemand jonger dan 18 jaar dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.
De kosten van deze annulering bedragen €7,50 en zijn voor rekening van de consument.

Verzending

De wettelijke termijn voor verzending is 30 dagen. Na ontvangst van betaling gaan wij binnen 7 dagen over tot verzending, tenzij anders vermeld.
Wij verzenden tijdens openingstijden.

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL.
Na verzending sturen wij u een e-mail met track and trace code, waarmee u de zending kunt volgen.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die zijn geopend en/of gebruikt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Garantie

In geval van gebreken de producten zullen wij desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont,
kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.